Integritetspolicy

Företaget heter Aktuell Bild – Anneli Skåreby och jag arbetar som fotograf, webbdesigner och redovisningskonsult.
Adress: Bilgatan 3, 44240 Kungälv.

Mina webbplatsadresser är: https://www.aktuellbild.com/, https://www.aktuellbild.se/, https://www.skareby.se/, https://glosewebb.se/

Personuppgiftsansvarig

Aktuell Bild med organisationsnummer 661208-5685  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Genom att använda mina webbplatser och eller att du lämnar dina uppgifter till mig samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Aktuell Bild behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till våra webbplatser samt våra produkter och tjänster.

Denna policy gäller för alla som använder webbplatserna samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Aktuell Bild behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Aktuell Bild. I sådant fall kommer Aktuell Bild inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till förutom i det fall andra lagar kräver att dessa kvarstår.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Aktuell Bild behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra tjänster till dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Aktuell Bild som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Aktuell Bild kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Aktuell Bild ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål

Hur vi samlar in personuppgifter

Aktuell Bild samlar in och behandlar personuppgifter genom ifyllda och inskickade formulär på sina webbplatser eller vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Aktuell Bild samlar dessutom icke-personlig information vid besök på sina webbplatser. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Aktuell Bild bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Aktuell Bild:s produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av webbplatser, och tredjepartstjänster kopplade till Aktuell Bild.
 • När det gäller mitt arbete som REDOVISNINGSKONSULT

  behandlar jag i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning. Jag behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

 • Personuppgiftsbiträden

  I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 • Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

  Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Aktuell Bild kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär
Cookie-filer

Aktuell Bild använder sig av så kallade cookies på sina olika webbplatser. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

När ni fyller i ett kontaktformulär ger ni mig tillgång till denna information så att jag kan besvara er förfrågan och hjälpa er vidare. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av totalmedia.se som avsett.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Skydd av personuppgifter

Aktuell Bild har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Arkivering

Bildlagring – fotografering

För att kunna hantera dina bilder och leverera dom till dig lagrar jag dessa digitalt. Samtliga data lagras på minneskort från kamera eller lokala hårddiskar, på minst två fysiskt olika platser. Endast personuppgiftsansvarig har direkt tillgång till dessa data.

Som ett företag som i första hand fotograferar så arkiverar vi och sparar all information så länge vi kan, som service till våra kunder, om inget annat avtalats. Det är en fin service att behålla bilderna under så lång tid som möjligt, då finns det en backup om något skulle hända så du förlorar de bilder som blivit levererade. Du kan då även göra efterbeställningar och förstoringar i full kvalité.

För digital leverans av bilder till kund används usb-minnen eller så skapas nedladdningsbara länkar via en https skyddad länk genom webbgalleriet Shootproof som endast företaget har inloggningsuppgifter till.

Lokalt lagrade uppgifter skyddas i datorer med inloggningsskydd, antivirusprogram och uppdaterade programvaror.

För information lagrad på Instagram kan du läsa mer om deras policy här: https://help.instagram.com/

Förteckning över information som i relevanta fall lagras

 • Bild och bildens metadata vilket inkluderar tidpunkt och eventuellt plats för fotografering.
 • Märkning av bild vilket inkluderar personnamn, tillämplig kategorisering av bild samt beskrivning av bildens innehåll.
 • Arbetsanteckningar och kontaktuppgifter för att kunna genomföra uppdraget, vilket kan inkludera namn, adresser, telefonnummer, fakturauppgifter.
 • Elektronisk korrespondens.
 • Bilder och projektbeskrivningar som visas på webbsida, Facebook, Instagram och eventuell andra sociala mediekanaler.
 • Information om besök på hemsida som bearbetas av Google Analytics.

Nyttjande av bilder

Om du godkänner att bilderna används för att visa mitt arbete för andra, exempelvis på min webbplats, låter jag dig välja det vid fotograferingstillfället. Du kan alltid ångra ditt medgivande. Om du ger ditt medgivande, sparas dina bilder så länge jag har möjlighet, vilket är ett ökat skydd för dig.

Borttagning av bilder:

Bilder gallras bort innan de presenteras för dig, en del bilder finns ibland kvar som reserver och säkerhetskopior. Bilder där du inte gett ditt samtycke till nyttjande av Aktuell Bild för exempelvis webbsidan, annonsering och tävling, kastas efter en tid. Bilderna behöver dock lagras i en tid för eventuella reklamationer, extrabeställningar eller omleveranser.

 

Dina rättigheter

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Enligt GDPR har du rätt att få ut information som finns samlad om dig själv. Vill du ha denna information skriver du till Aktuell Bild. Du har även rätt att få denna information om dig raderad.

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Aktuell Bild  förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen

Kontaktinformation

Aktuell Bild ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Har ni några frågor angående dataskyddet och hur jag hanterar er säkerhet och era rättigheter, kontakta Aktuellbild, anneli@skareby.se.

Ni kan även kontakta datainspektionen@datainspektionen.se.

Uppdaterades: 2019-08-12